#10183
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

משה שלום

אכן באדם מילוא הכניסו כלי אבחוני חדש “חדר בריחה” המטרה הינה לראות את הסינרגיה בין האנשים, חלוקת עבודה ויחסי הכוחות. במסגרת ההכנה אצלינו במכון לאדם מילוא הפסיכולוג גם מדריך לגבי “חדר בריחה”.

צור איתנו קשר

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat