#10690
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

שלום לך

אכן התעשיה האווירית עובדת עם מרבית המכונים וכיום יש נטייה יותר לשלוח למכון אחד לאחד (AKT בעבר), אנחנו כמובן מנוסים ויודעים להכין לכל אחד מהמכונים שהתעשיה האווירית ממינת דרכם. אם ניתנה לך האפשרות לבחור מבין כל המכונים שציינת הייתי בוחר את מכון ביפ, זהו מכון ותיק קטן ואישי, וכל “חווית” המבחנים נעימה יותר. לגבי כל השאר לא חושב שיש העדפה מיוחדת כולם גדולים, ממיינים המון אנשים באותו יום וה”חוויה” היא שונה.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat