#15419
Avatarאלעד
אורח

אבי שלום

אני כותב לך שוב כי רק היום נודע לי שהתקבלתי לתעשייה האווירית (התהליכים שם ארוכים) ורציתי שוב להודות על הערכה של פילת ולך במיוחד שאפשרת לי ימים נוספים לתרגל בערכה ללא עלות נוספת. תודה רבה !!

אלעד

WhatsApp chat