#17665
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

עמליה בוקר טוב

קו החתך משתנה בהתאם למספר הניגשים ורמת הציונים שמקבלים במבחן הקוגנטיבי. לשלב השני- מרכז הערכה בדר”כ מגיעים כ- 250 מועמדים, כלומר מהציון הגבוה ביותר במבחנים הקוגניטיביים, סופרים 250 איש ושם נקבע קו החתך.
במכרזים הקודמים קו החתך היה בדר”כ מעל ציון 7 (למעט מכרז אחד שקו החתך היה כ-6.5)
מומלץ להתכונן לשלב הזה היות ומספר הניגשים המוערך הוא כ- 1000 מועמדים מתוכם נשארים כ- 25%.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat