#20330
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

שלום רפי

ככלל בכל נושא יש די הרבה מבחנים לתרגול, אם אתה מרגיש שאתה חזק בנושא מסויים, תעבור לאחרים, ואם יוותר זמן תוכל לעשות גם את אלה שהחלטת לדלג.
אל תשכח לעשות גם את הסימולציות.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat