#20743
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

ק.פ. שלום

לגבי העברת הציונים ממכון אדם מילוא לתעשיה אווירית- אם המבחנים שעשית היו לאותו פרופיל תפקיד או דומה, ואתה יודע שעברת אותם בהצלחה, נראה לי שכדאי לך לבחון את נושא העברת הציונים לתעשיה אווירית וכך תחסוך יום “סוחט” נפשית. יכול להיות שיבקשו ממך לעשות השלמות, לשיקולך.
לגבי מכון פילת מבחני אישיות- בתקופה האחרונה מבחן התמונות וכתיבת הסיפורים בדר”כ לא ניתן במכון פילת, מבחני האישיות כוללים שאלון, השלמת משפטים, מבחן 300 ולעתים גם מבחנים נוספים, מרבית המבחנים נערכים על המחשב ולא בכתיבה בעט.

בהצלחה- לפרטים נוספים צור איתי קשר

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat