#21739
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

היי אליה

מבחני ידע כללי בערכה מגוונים ורבים ונועדו ללמד במגוון רחב של נושאים. המבחנים נבנו ממבחנים שהיו בנציבות ומכונים אחרים, אך כמובן אינם מבטיחים שאלו יהיו השאלות בבחינה.
ידע כללי הוא נושא רחב ואין ספק שממבחנים בערכה תוכלי לנגוע בתחומים רבים שיעשירו אותך ויעזרו לך בבחינה.

ממליץ לעבור על כל המבחנים

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat