#24146
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

חיים בוקר טוב

להערכתי משהו כמו שבועיים לפני תום המכרז תוכל לרכוש ערכת מבחנים באתר שלנו שמיועדת למשפטנים בקינן שפי, ואם בנוסף תרצה גם להגיע אלינו לתרגול צור קשר.

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat