#24823
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

היי אורן
כפי שציינתי ישנם סוגים שונים של מבחני אמינות ודגשים שונים לגבי מה המעסיק רוצה לבדוק, ולכן הכנה למבחן אמינות אינה משקפת הצלחה או אי הצלחה במבחן עצמו.
סוגי מבחנים קיימים:
1. מבחן שרוב האנשים אמורים לענות באותה צורה (, האם שיקרת פעם?, האם לעיתים מתחשק לך לקלל?, האם לקחת פעם משהו, גם קטן, ממקום העבודה? וכו’)\
2. לצייר כל מיני צורות בקו רציף כאשר אחת מהן לא ניתן לעשות.
3. רשימה של כל מיני מילים כאשר חלקם אינן קיימות ולהגיד אם אתה מכיר או לא.

ממליץ לך במבחן עצמו להיות “קרוב לעצמך” בתשובות כי לעיתים השאלה תחזור על עצמה בניסוחים שונים.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב- מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat