#31613
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

היי נ.

ברכות, ברכות, ברכות אני יודע כמה זה היה חשוב לך לקבל את התפקיד, מה היו החששות, הגעתם לוועדה שמונה ואתה נבחרת.
מסרתי תודה ממך גם לפסיכולוג.
אני שמח שיכולנו לעזור לך בהכנה,

בהצלחה בתפקיד

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat