#37941
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

דנית שלום

ההכנה עם הפסיכולוג היא ספציפית לצוערים גם אם תהיה בקבוצה או במפגש אישי.

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat