#42687
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

היי יותם

אני לא יודע מתי תתבצע בדיקת ההתאמה מבחינת הכושר, סביר להניח שזה יהיה במהלך השבועיים הראשונים של נובמבר ולאחר מכן יתחילו לזמן את העוברים לשלה הבא של מבחני האישיות, מבחנים פסיכוטכניים, ראיון ודינאמיקה קבוצתית.
לאור זה שנכשלת במכרז הקודם בחלק הקוגנטיבי אני חושה שכדאי לך להתחיל ללמוד בלי לחץ זמנים, ולאט לאט להתקדם. (אני מניח כי את השלב הפיזי תעבור).

תוכל להתקשר אלי ולהתייעץ מה נכון עבורך,

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat