#4365
Avatarמכון נדב
אורח

סמי שלום

ההכנה שלנו שונה מהמכונים האחרים היות ואנחנו מאפשרים לימוד ותרגול בכיתה במספר מפגשים, כמו כן פגישה של כשעתיים עם פסיכולוג (לא מדריך, לא מאמן ) כפי שתפגוש במכון המיון, הפסיכולוג עובר איתך על מבחני האישיות, עושה איתך סימולציות זוגיות וכן מכין אותך לראיון תוך התמקדות בתפקיד קצין בטיחות, בנוסף אתה משתתף גם בדינאמיקה קבוצתית.
אנו גם פותחים ערכת מבחנים אינטרנטית לתרגול בבית מכל מכשיר אלקטרוני.

דבר איתי אשמח לתת לך פרטים נוספים
הפעם חייבים לעבור !

אבי הויזנר
מנהל מכון נדב

WhatsApp chat