#4379
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

גבי שלום

מכון אדם מילוא קובע תאריכים במועדים קרובים למועד ההרשמה שלך כך שאני מציע לך להגיע אלינו כדי שנוכל לבחון באיזה רמה אתה נמצא , להתחיל לתרגל ובמקביל לבקש תאריך מאדם מילוא.

צור קשר לפרטים נוספים

אבי הויזנר
מנהל מכון נדב

WhatsApp chat