#4384
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

שלום נפתלי

ועדת איתור מאפשרת לא לצאת במכרז (שבדרך כלל מחייב) ואולי לקצר הליכים לאיוש משרה בכירה. הוועדה מקיימת ראיון אישי שלך מול כ- 5 אנשים.
אני בהחלט עושים הכנה לראיון לוועדה.

צור איתנו קשר לפרטים

אבי הויזנר
מנהל מכון נדב

WhatsApp chat