#4446
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

שלום מלי

תודה על הדברים אנו משתדלים להיות מאוד הוגנים מבחינת המחיר מחד, ומדויקים מאידך. אני שמח שזה מאפשר לך לתרגל את הערכה שלנו.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב

WhatsApp chat