#4514
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

חווה שלום

להערכתי הסיכוי הוא די טוב לעבור לשלב הבא למרות שכפי שאני תמיד כותב, קו החתך נקבע על פי מס’ הניגשים והרמה שלהם והוא משתנה ממכרז למכרז.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב

WhatsApp chat