#4744
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

היי גולן

הערכה מכילה עשרות מבחנים ומאות שאלות בנושאים בהם תיבחן לקראת קבלה לקורס לצוערים. יש בערכה גם סימולציות המדמות את המבחן עצמו. לגבי רכישה, כפי שכתבתי בעבר
אם אתה עומד בתנאי הסף כדאי לרכוש את הערכה בימים הקרובים ולהתחיל להתכונן בקצב שלך שיאפשר לך תרגול ושיפור.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב

WhatsApp chat