#4874
Avatarמנחם
אורח

המון תודה על התשובה.
1. מכיוון שיש מבחן מוצלח ביד לפני כחצי שנה הייתי רוצה להשתמש בחלקו (חלק של מחשב), אך לפי תשובתך אני מבין שלא כדאי לחתום על כתב וויתור סודיות כי אז יכול להתגלות מבחן שני (בו אומנם נעשתה רק דינמיקה ללא המשך). האם הדבר הנכון כעת לא להשתמש בחלק ממבחן?
2.לגבי החלפת מכון – אין אפשרות. האם מכון מיון כעת יביא בחשבון עובדה שמבחן אחת היה מוצלח ושני לא או חוות דעת תהיה שלילית?
אני באמת לחוץ ואשמח לתשובתך.

WhatsApp chat