#4875
מכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

לדעתי הכי נכון להתקשר למכון ולשאול אותם( אתה לא חייב להזדהות) תשאל באופן כללי אם ניתן להשתמש בחלק של המבחנים פסיכוטכניים שעשית בעבר ולעשות את יתרת המבחנים בהנחה שאתה מוזמן לאותו תפקיד.
כל זה בהנחה שאתה צודק ועברת בציון הנדרש את החלק הפסיכוטכני.
למכונים אין שום רצון להכשיל או להרע לנבחנים אם זה אפשרי הם יעשו זאת עבורך.
לגבי חוות דעת מוקדמת אני מאמין שהמכון ינהג ביושר ולא התייחס לעבר.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב- מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat