#53776
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

שלום אבנר

אני מניח שתצטרך לעשות שוב את המבחנים ותקבל זימון, בכל זאת עברו שנתיים…

אבי הויזנר
מכון נדב- מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat