#5414
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

דני שלום

קו החתך שקיבלת מניסיוני הוא גבולי ישנם מכרזים שהוא עובר וישנם שלא. כפי שציינתי בעבר קו בחתך נקבע על פי מספר הניגשים למכרז והרמה שלהם.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב- מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat