#58525
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

שלום אדיר

במסגרת הכנה מלאה אנחנו מאפשרים הגעה אליו מספר מפגשים כדי לתרגל את המבחנים הפסיכוטכניים וכן הכנה למבחני אישיות, ראיון ודינאמיקה קבוצתית.

דבר איתי לפרטים

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה
03-6206306

WhatsApp chat