#58611
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

אלה שלום

תודה רבה אנחנו משתדלים שהערכה תהיה ברמה המתאימה למכון המיון ושמח לשמוע שאנחנו מצליחים.

בהצלחה בהמשך

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat