#58696
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

בוקר טוב

בהנחה שאת עומדת בכל תנאי המכרז, אני מציע לך כפי שעושים רבים אחרים לרכוש ערכת מבחנים למשפטנים -קינן שפי ולהתחיל לתרגל כדי שתהיה מוכנה ברגע שתוזמני. והיה ותרצי גם הכנה אישית יותר תוכלי ליצור איתנו קשר לתאום.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 1 year, 7 months ע"י מכון נדבמכון נדב.
WhatsApp chat