#58801
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

אורית בוקר טוב

ראשית אומר שיש בערכה את מבחן הגלידה. אנחנו משתדלים מאוד לדייק את המבחנים הפסיכוטכניים שיתאימו למכון תיל. אנחנו לא באים מ”עולם הפסיכומטרי” אלה מ”עולם הפסיכוטכני”. יש הבדל בסוגי המבחנים ורמתם כך שלעתים את מתכוננת מערכה שמלמדת אותך אולי גבוה מדי, והיא לא מדייקת ברמה הנדרשת.
רוב רוכשי הערכות שלנו מצליחים להתקבל למכללות אליהם הם נבחנים.

בהצלחה עם הערכה !

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat