#58858
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

אלעד שלום

מבחן כשרים לקצונה במשטרה הציונים בו הם 3-7 כאשר ציון 3 זה עובר וציון 7 זה המקסימום. לגבי מבחן סדרות כפול אכן זה נכון כל כ- 3 חודשים המשטרה מוסיפה מבחן נוסף (שביעי) מתוך סוגי המבחנים בכשרים. ( בעבר היה בעיות במתמטיקה, הבנת הנקרא ואנלוגיות). סביר להניח שהמבחן השביעי הוא פיילוט.

רכוש ערכת מבחנים כדי להגיע מוכן

אבי הויזנר
מכון נדב- מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat