#58860
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

א. שלום

בהחלט ניתן להכין אותך ביום אחד, צור איתנו קשר, נפתח לך ערכת מבחנים לתרגול וביום ההכנה נתמקד במבחני האישיות שיהיו לך, משוב לגביהם, ראיון עם פסיכולוג דינאמיקה קבוצתית.
נוכל גם לחזק נושאים שהתקשתה בהם במבחנים הפסיכוטכניים.

מחכה לטלפון,

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat