#59745
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

שלום יעקב

מכון ארה (ERA) בתל השומר ממיין מועמדים למשרד הבטחון, רוה”מ ועוד, מה שצפוי לך מבחנים פסיכוטכניים ( מטריצות, סדרות, ידע כללי ועוד) מבחני אישיות (שאלון, יצירתיות, השלמת משפטים ועוד) ראיון עם פסיכולוג ובימי הקורונה הדינאמיקה הקבוצתית הינה אחרת בקבוצות קטנות.

תוכל לרכוש ערכת מבחנים שלנו באתר מיועדת למכון ארה משרד הביטחון וכוללת את כל המבחנים הפסיכוטכניים והסברים לכל השאר.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat