#59875
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

יקיר שלום

תוכל לרכוש באתר שלנו (בחברות וארגונים – ביטוח לאומי) ערכה תואמת למבחנים של מכון פילת עבור ביטוח לאומי, את המבחנים הערכה ניתן לעשות לפי זמן/או לא ויש הסבר לכל שאלה.

בהצלחה

אבי הויזנר
מכון נדב-מבחברים אותך לבצלחה

WhatsApp chat