#62402
Avatarלירון
אורח

שלום רב,
ניגשתי למס’ מכרזים, ביניהם מועמדות לתפקיד סגנית מנהל/ת מדור (שירו”ת) ברשות המיסים.

שאלותיי הן –
1. ציון שהתקבל לאחר מבחן מקוון קוגניטיבי ואישיותי מתאריך 13.05.2021 הינו 5.81 ונרשם כי טרם נקבע קו חתך לשלב
אשמח לדעת – מה הכוונה בכך ומה הציון אומר?
האם יש דרך לראות את טבלת הכישורים והציון שניתן להם על מנת לקבל איזושהי ריזיקה מה נדרש לשפר?
2. מכיוון שניגשתי למס’ מכרזים, האם זה אומר שהציון שהתקבל יהיה הקו המנחה לאורך כל המכרזים?
3. איך אני יכולה לדעת מתי יהיו מבחנים נוספים בהקשר למכרז הספציפי בו סיימתי את שלב א’?
4. כמה זמן מרגע אישור מועמדות למכרזים נוספים, מקבלים זימון לשלב הבא?
5. לפי הערכה – האם יש לי סיכוי להתקדם לשלבים הבאים?

אודה להתייחסותך ~
תודה רבה ושבוע טוב 🙂

WhatsApp chat