#64391
Avatarיהודה דן
אורח

שלום וברכה.
שאלתי היא: במידה והתמודדו על משרה במכרז פומבי בסה”כ 5 מתמודדים האם כולם יוזמנו לוועדה ללא קשר לציונים שקיבלו מאחר והם פחות משמונה מתמודדים?

WhatsApp chat