#6967
Avatarמכון נדב -מחברים אותך להצלחה
אורח

בוקר טוב אורן

למיטב ידיעתי אמור להתפרסם מכרז שמיועד לאוכלוסיות מועדפות, ערבים דרוזים וצ’רקסים. בכל מקרה אנחנו עושים הכנה במכון לכל השלבים.

צור קשר לפרטים נוספים

אבי הויזנר
מכון נדב-מחברים אותך להצלחה

WhatsApp chat